Ring i dag: (+45) 38 28 12 10

Eleftersyn

 

Vi bemander kontoret:

Mandag til fredag: Kl. 6.30 - 15.30

Få et kvalificeret el-eftersyn udført via vores firma.

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i forbindelse med hushandler, hvor der skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et el-eftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens el-installationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. El-eftersyn må kun udføres af autoriserede el-installationsvirksomheder.

Et el-eftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for el-installationernes el-sikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge vores firma til at udføre dit el-eftersyn, kan du vide dig sikker på, at el-eftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Vi er en autoriseret el-installationsvirksomhed, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.
Hvis el-eftersynet påviser, at der er ulovlige el-installationer i boligen eller funktionssvigt, kan vi desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Prisen for udførelse af el-eftersyn af bolig op til 299 m² ligger mellem kr. 1.301,00 – 2.729,00 excl. moms. Kontakt os for yderligere information på tlf. 3828 1210.
Du kan læse mere om el-eftersyn her.

 

Hvad er et el-eftersyn?

Gennemgang af boligens el-installationer omfatter en kontrol af blandt andet el-tavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af el-installationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af el-installationerne undersøges stikprøvevis.

Et el-eftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke el-installationernes funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • El-installationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om el-installationerne er tidsvarende.
Denne side bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre dit besøg på vores hjemmeside. Læs mere

Accepter